Zwroty i wymiany

Zwrot produktu zakupionego na stronie chaoisiharmonia.pl?

Każdy zakupiony u nas towar podlega prawu odstąpienia od umowy.

Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni – licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie. Załączenie dowodu zakupu usprawnia proces zwrotu bądź wymiany.


Towar należy odesłać na adres firmy:

TURO77 Łukasz Kamiński z siedzibą w Płocku, ul.Al Stanisława Jachowicza 35/59, 09-400 Płock, NIP: 7742483256, Regon 611073078Z zwracany lub wymieniany towar powinien posiadać wypełniony formularz zwrotu.

Pieniądze za zwrócony towar będą przekazywane w takiej formie w jakiej klient dokonał płatności lub innej formie wskazanej na życzenie klienta, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, ma pełne prawo odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłać wypełniony formularz bądź tez oświadczenie o odstąpieniu na adres TURO77  lub drogą elektroniczną na adres e mail: turo77@turo77.com. W przypadku oświadczeń o odstąpieniu od umowy przesyłanych droga elektroniczną TURO77 niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy jest on obowiązany do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu.
Zwracany towar należy odesłać - o ile jest to tylko możliwe - razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. W przypadku ich braku CHAOS I HARMONIA rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż zwracanego towaru w firmie TURO77. 
TURO77 dokonuje zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia zamówionych produktów odpowiadających kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów do Konsumenta oferowanego przez CHAOS I HARMONIA. Zwrot środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny następuje niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni, w taki sam sposób jak dokonał tego Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów. Koszt wysyłkowej wymiany towaru wynosi 18 zł i leży po stronie klienta. Możliwa jest też bezpłatna wymiana w siedzibie naszej firmy.
TURO77nie zwraca kosztów dostarczenia mu zwracanych produktów w związku z odstąpieniem od umowy. 
TURO77może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy TURO77 zaleca uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy na adres turo77@turo77.com celem uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie procedury zwrotu produktu/-ów. 


Produkty wysyłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają zwrotowi.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas TURO77 Łukasz Kamiński z siedzibą w Płocku, ul.Al Stanisława Jachowicza 35/59, 09-400 Płock, turo77@turo77.com  (pn-pt, w godz. 8-16).

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.chaosiharmonia.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

Aby zachować termin prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy niezwłocznie zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”  „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Reklamacje

Jeśli otrzymany przez Państwa towar będzie posiadał wady techniczne, należy odesłać go na adres:

TURO77 Łukasz Kamiński z siedzibą w Płocku, ul.Al Stanisława Jachowicza 35/59, 09-400 Płock,

Do przesyłki z reklamowanym towarem prosimy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny, który powinien zawierać dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny wraz z numerem kontaktowym.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą przyjęcia reklamacji jest okazanie potwierdzenia zapłaty.

Klient ponosi koszty odesłania do nas reklamowanego towaru. Nie przyjmujemy paczek przesyłanych do nas w formie przesyłki za pobraniem.

Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem.

W przypadku gdy dostarczone do Państwa opakowanie z towarem będzie nosić ślady uszkodzenia lub prób otwarcia, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody (formularz kurier posiada przy sobie) i nie przyjmować towaru.

Rzeczy wysłane w formie gratisów nie podlegają reklamacji.